با توجه به كمبود منابع جهت استفاده مدارس و مربيان پرورشي در فعاليت سرود دانش آموزي ، معاونت پرورشي و تربيت بدني سازمان آموزش و پرورش استان يزد ، در سال تحصيلي 87-86 با مجوز رسمي دفتر توسعه ي فعاليتهاي فرهنگي هنري و اردويي ، كارشناسي هنرهاي آوايي وزارت آموزش و پرورش اقدام به تهيه آلبوم (آواي مدرسه« آفتاب 1») شامل 7 سرود نموده است. لذا به منظور استفاده مدارس راهنمايي و متوسطه سراسر كشور اين اثر ارائه مي گردد.
*لازم به ذكر است جهت شركت در جشنواره هاي دانش آموزي اين آثار تابع ضوابط ساير آثار آواي مدرسه مي باشد.

غزل بهار

دريافت فايل سرود متوسطه پسران

دريافت فايل بي كلام سرود متوسطه پسران

دريافت فايل سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

دريافت فايل بي كلام سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

 

قبله آبي

دريافت فايل سرود متوسطه پسران

دريافت فايل بي كلام سرود متوسطه پسران

دريافت فايل سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

دريافت فايل بي كلام سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

لحظه هاي زندگي

دريافت فايل سرود متوسطه پسران

دريافت فايل بي كلام سرود متوسطه پسران

دريافت فايل سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

دريافت فايل بي كلام سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

لحظه سبز دعا

دريافت فايل سرود متوسطه پسران

دريافت فايل بي كلام سرود متوسطه پسران

دريافت فايل سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

دريافت فايل بي كلام سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

ميلاد زهرا

دريافت فايل سرود متوسطه پسران

دريافت فايل بي كلام سرود متوسطه پسران

دريافت فايل سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

دريافت فايل بي كلام سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

سوره آسمان

دريافت فايل سرود متوسطه پسران

دريافت فايل بي كلام سرود متوسطه پسران

دريافت فايل سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

دريافت فايل بي كلام سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

وادي نوراني قدس

دريافت فايل سرود متوسطه پسران

دريافت فايل بي كلام سرود متوسطه پسران

دريافت فايل سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

دريافت فايل بي كلام سرود راهنمايي پسران و دختران و متوسطه دختران

منبع:yazdedu.ir

نوشته شده توسط در ۸۸/۰۵/۱۲ |