همکاران کلاس سوم می توانند همه ی سوالات تعلیمات اجتماعی را برای دانش آموزان خود همراه با جواب دانلود کنند و نگران نوشتن سوالاتپای تخته نباشند . جواب همه ی سوالات کتاب در این مجموعه است.

             همکاران می توانند از لینک زیر سوالات را دریافت کنند.

مجموعه سئوالات درس اجتماعی سوم  (کل کتاب به صورت سئوال و جواب )

نوشته شده توسط در ۸۹/۰۸/۰۷ |